Жоба туралы

«Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау секторындағы технологияларды беру және институционалдық реформа жүргізу» жобасы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің стратегиялық әріптестік шеңберінде бірлесіп жасаған бастамаларының бірі болып табылады.

Жобаны іске асыру 2008 жылғы 2 ақпанда  қол қойылған және 2008 жылғы 6 қарашадағы Қазақстан Республикасының №77-IV ҚРЗ Заңымен ратификацияланған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық Қайта Құру және Даму банкі арасындағы Қарыз туралы Келісім  шеңберінде жүзеге асырылады.

Жобаны іске асыру басталған күн – 2008 жылғы 15 желтоқсан.

Бастапқы аяқталу күні – 2013 жылғы 30 маусым.

Ақырғы аяқталу күні – 2017 жылғы 30 маусым. 

Қазіргі уақытта – Жоба жабық болып табылады.

Атқарушы агенттік

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (ДСМ).

Іске асырушы ұйымдар

«Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталық» ШЖҚ РМК (ДСДРО).

«Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы» ШЖҚ РМК (РЭДСО).

Жобаның мақсаты мен міндеттері

Денсаулық сақтауды реформалау және дамыту Мемлекеттік бағдарламасы мәнмәтінінде Қазақстан Республикасы Үкіметі өткізетін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің және тиісті денсаулық сақтау органдарының және ұйымдарының денсаулық сақтау секторының негізгі реформаларын қолдау үшін ұзақ мерзімді институционалдық  әлеуетті құру және халықаралық стандарттарды енгізу.

Жобаның басты міндеті медициналық қызметтердің жоғары сапасын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілетті денсаулық сақтау болып табылады.

Жоба 7 компоненттен тұрады:

  1. А компоненті: Денсаулық сақтау секторын қаржыландыру және басқару.
  2. B компоненті: Медициналық қызметтердің сапасын арттыру.
  3. C компоненті: Медициналық білімді және ғылымды реформалау.
  4. D компоненті: Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйесін дамыту.
  5. E компоненті: Фармацевтикалық саясат реформасы.
  6. F компоненті: ДСҰ-ға ену шеңберіндегі Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі.
  7. G компоненті: Жобаны басқару.

2015 жылғы желтоқсанда Жобаның жеті компонентінің төртеуі аяқталды (A, B, C, F). Төрт компонент бойынша қойылған барлық міндеттер орыдалды және мақсаттарға қол жеткізілді. Қалған D, Е және G компоненттері 2017 жылғы 30 маусымға дейін іске асырылады. Компоненттердің атқарушылары РЭДСО-ның Денсаулық сақтауды ақпараттандыру орталығы, ҚҰФ редакциясы және ДСДРО электрондық денсаулық сақтаудың стандарттау бөлімі болып табылады.

Іске асыру тетіктері

Жобаны іске асырудың негізгі тетігі әріптестік өзара іс-қимылдары негізінде технологияларды беру үшін  консалтингтік компанияларды тарту болып табылады.

Жобаның ерекшелігі – денсаулық сақтаудың әр түрлі салаларында өзара тығыз байланысатын және барлық серіктестердің іс-әрекетін үйлестіретін, сонымен бірге өткізетін іс-шараларды үндестіруді және бірге атқаруды жоспарлап отырған  реформаларды бір мезгілде өткізу.

Жобаны іске асырудың негізінде ДСМ-нің және ведомствоға бағынысты ұйымдардың халықаралық консалтингілік ұйымдармен әріптестік өзара іс-қимылы негізінде технологияларды беру көзделген.

Мониторинг және бағалау

Жобаның тиімділігін бағалау үшін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасымен үйлестірілген көрсеткіштер әзірленді.

Күтілетін нәтижелер

Қазақстан  бәсекеге барынша қабілетті 50 ел қатарына кіруге ұмтылуда. Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру үшін осы мақсатқа жету аса маңызды. Денсаулық сақтаудың жетілдірілген жүйесі ауыру нәтижесінде болған өнімділік шығынын азайту арқылы және денсаулығы нашарланған жағдайда халықты қаржылық салдарынан қорғау  жолымен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік жасайды, сонымен қатар  аса тиімді инвестициялар үшін қаражат  бөледі.

Жоба шеңберінде Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесін түгел жаңғыртып, оны халықаралық алаңға тең құқықты әріптес ретінде қатысу үшін халықаралық стандарттарға жақындатуды жоспарлап отыр.

Жобаны іске асыру барысында Қазақстан Республикасының заңдары мен санитариялық ережелері тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі мәселелері бойынша FAO стандарттарымен үйлестіріледі және жаңа технологиялар, оның ішінде мониторинг жүйесі енгізіледі.

Кем дегенде 25 техникалық регламент пен 26 санитариялық нормалар мен ережелерді өзгерту жоспарлануда, олардың енгізілуі Қазақстанға ауылшаруашылық өнімнің бәсекеге қабілеттігін арттыруға және ДСҰ-ның тең құқықтық серіктесі болуға, ауқымды, әсіресе өнім қауіпсіздігі саласындағы бастамаларды шешу ісіне қатысуға мүмкіндік береді.

Ол электрондық денсаулық сақтау стандарттарын институционалдық нығайту және дамыту жүзеге асырылады, денсаулық сақтау саласының ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар, жоба шеңберінде халық денсаулығын жақсарту үшін басқару жүйесін жаңғырту және саланы қаржыландыру, медициналық қызметтер сапасын арттыру, халықты  дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарлануда.

Жоба шеңберінде саланың кадрлық әлеуетін арттыруға, медициналық және фармацевтикалық білімді жаңғыртуға зор үлес қосылды.

 

Aug 27, 2015 | Posted by | Comments Off on Жоба туралы
Premium Wordpress Themes by UFO Themes